Wprowadzono ograniczenia w podróżowaniu dla Rosjan | PRO HR Październik 2022

2022.10.14

We wspólnym oświadczeniu Polski, Estonii, Litwy oraz Łotwy zaprezentowano stanowczy zamiar wprowadzenia restrykcji dla Rosjan w zakresie podróżowania dla obywateli Rosji. 

Restrykcje weszły w życie w dniu 26 września 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 r.

Zakaz dotyczy obywateli Rosji podróżujący przede wszystkim w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

Obowiązują jednak wyjątki. Obostrzenia nie dotyczą m. in. podróżujących  w celach rodzinnych, cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu, posiadających prawo do pracy w RP, cudzoziemców zatrudnionych w transporcie, studenci a także posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydencji długoterminowi UE oraz posiadacze wizy Poland. Business Harbour. 

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują na drogowych, kolejowych, rzecznych, lotniczych i morskich przejściach granicznych. Restrykcje będą obowiązywały aż do odwołania.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR październik 2022