Program Poland. Business Harbour rozszerzony | PRO HR Październik 2022

2022.10.14

Program Poland.Business Harbour (PBH) został rozszerzony o firmy z branż strategicznych z całego świata, realizujące projekty istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

Do tej pory wiza PBH była dostępna dla wysokokwalifikowanych pracowników z sektora IT / New Tech, będących obywatelami wyłącznie wybranych krajów: Gruzji, Armenii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Azerbejdżanu i Rosji.

Od teraz w ramach tej ścieżki znika lista krajów objętych programem. 

PBH to w praktyce kompleksowy pakiet ułatwień skierowany do indywidualnych specjalistów z sektora IT / New Tech oraz ich rodzin, a także startupów oraz dojrzałych firm - od mikro po makro przedsiębiorców, rozważających relokację do Polski.

Głównym elementem programu jest specjalny typ wizy zwalniający z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz umożliwiający założenie w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Może ją otrzymać każdy, zarekomendowany przez jedną z firm partnerskich programu.

Wnioski wizowe przyjmowane są w Konsulatach RP za granicą i rozpatrywane w oparciu o mniejszą liczbę dokumentów, niż wymagane przy regularnych wizach. 

Wiza PBH nie jest dedykowana pracy zdalnej z terytorium RP na rzecz podmiotów zagranicznych, ale ze względu na brak obowiązku uzyskania zezwolenia na prace, często pełni taką funkcję. 

W ramach PBH wnioskodawcy mogą liczyć również na pomoc w zakresie relokacji pracowników wraz z rodzinami oraz na kompleksowe wsparcie w przeniesieniu swojej działalności, czyli usługę typu business concierge polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia biznesu w Polsce.

Program powstał w 2020 roku w odpowiedzi na sytuację na Białorusi i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju tamtejszej branży IT. Jest jedynym tego typu rozwiązaniem na skalę europejską, dotyczącym zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych.

Początkowo obejmował jedynie obywateli Białorusi, by następnie objąć część byłego bloku wschodniego. W ten sposób, w ciągu dwóch lat Polskę zasiliło prawie 50 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Rozszerzenie programu oznacza przyciągnięcie do Polski jeszcze większej ilości wysokiej klasy ekspertów i specjalistów oraz otwarcie nowych możliwości dla podmiotów sektora nowych technologii, realizujących duże projekty inwestycyjne na terenie RP.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR październik 2022