W przyszłym roku może nastąpić automatyczny zapis do PPK osób, które nie ponowią złożonej wcześniej deklaracji rezygnacji | PRO HR Październik 2022

2022.10.14

W dniu 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie przepis dotyczący automatycznego wznowienia wpłat do PPK. Takie wznowienie ma następować co cztery lata.

Obejmie ono osoby, które wcześniej zrezygnowały z oszczędzania w PPK, chyba że złożą one nową deklarację. 

Ponieważ przepis o wznowieniu wpłat zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, to upływ określonego w nim czteroletniego okresu powinien być ustalany począwszy od 2023 roku.

W konsekwencji pierwsze automatyczne zapisy powinny mieć miejsce dopiero w 2027 roku. Innego zdania jest jednak Państwowy

Fundusz Rozwoju, który konsekwentnie utrzymuje, że pierwsze wznowienie będzie miało miejsce już w 2023 roku. 

W związku z mechanizmem automatycznego wznowienia wpłat do PPK w 2023 roku na pracodawcach ciążą obowiązki:

  • do końca lutego 2023 roku – poinformowania uczestników PPK, którzy złożyli wcześniej deklaracje rezygnacji z oszczędzania w PPK o ponownym dokonywaniu za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku;
  • od 1 kwietnia 2023 roku – rozpoczęcia dokonywania wpłat do PPK za osoby, które nie złożą ponownej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR październik 2022