Rekordowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę | PRO HR Październik 2022

2022.10.14

W 2023 roku będą łącznie dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę:

  • od stycznia 2023 roku – minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3490 zł brutto, 
  • od lipca 2023 roku – do kwoty 3600 zł brutto. 

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza także wzrost stawki godzinowej:

  • od stycznia 2023 roku – do kwoty 22,80 zł, 
  • od lipca 2023 roku – do kwoty 23,50 zł. 

Docelowo zatem minimalne wynagrodzenie wzroście o 590 zł, co jest rekordową podwyżką tego wynagrodzenia.  

Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wpływ m.in. na następujące świadczenia pracodawcy: odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych, dodatek za pracę w porze nocnej, odszkodowanie za nierówne traktowanie i mobbing czy wynagrodzenie za przestój.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR październik 2022