PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Zapowiada się bardzo gorące lato nie tylko dla urlopowiczów, ale również dla działów HR. Trwają bowiem intensywne prace nad dwoma dużymi nowelizacjami Kodeksu pracy, które mają wejść w życie w te wakacje.  

Możemy spodziewać się, że już niedługo wejdą w życie przepisy o praca zdalnej, a telepraca odejdzie w niepamięć. Praca będzie mogła być wykonywana zdalnie w całości lub hybrydowo. Będzie to wymagać uzgodnienia z pracownikiem. 
 

Elektroniczna forma dokumentacji ma obejmować nie tylko porozumienia, w ramach których strony uzgadniają wprowadzenie pracy zdalnej, ale również obowiązkowe oświadczenia pracownika, i co niezwykle istotne wszelkie wnioski pracownika, dla których przepisy Kodeksu pracy lub przepisy innych ustaw lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy, wymagają formy pisemnej. 

W przypadku pracy zdalnej na nowych, nowelizowanych obecnie zasadach o bezpieczne i higieniczne warunki pracy zadbać będzie musiał przede wszystkim pracownik. Wynika to z formy wykonywania pracy poza szerszym nadzorem bhp pracodawcy. Ten będzie musiał jedynie dochować należytej staranności i udzielić pracownikowi wskazówek oraz wytycznych w zakresie bhp. 

W dniu 4 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPK. Przedstawiamy najistotniejsze zmiany. 

Wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie umowy na czas określony będzie wymagać przyczyny. Będzie również obowiązek konsultacji z organizacją związkową. Przewidziana jest możliwość przywrócenia pracownika do pracy (obecnie jedynie odszkodowanie). 

Obowiązek niniejszy jest niezależny od pory roku i warunków, w których pracownicy świadczą pracę. W przypadku prac na zewnątrz, jeśli temperatura jest wyższa niż 25°C to pracownicy, oprócz wody, powinni też otrzymywać od pracodawcy inne napoje. Podobnie jeśli temperatura w pomieszczeniach osiąga powyżej 28°C.

Zobacz plik PDF