Praca zdalna możliwa będzie w całości lub hybrydowo | PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

Możemy spodziewać się, że już niedługo wejdą w życie przepisy o praca zdalnej, a telepraca odejdzie w niepamięć.

Praca będzie mogła być wykonywana zdalnie w całości lub hybrydowo.

Będzie to wymagać uzgodnienia z pracownikiem. 

Koszty pracy zdalnej będą ciążyć na pracodawcy.

Będzie pokrywać koszty energii, Internetu oraz telefonu, albo wypłacać z tego tytułu ryczałt.

Materiały i narzędzia pracy również będzie zapewniał pracodawca, albo wypłaci ekwiwalent lub ryczałt. 

Praca zdalna możliwa będzie także na polecenie pracodawcy, ale jedynie w stanie epidemii, zagrożenia epidemicznego, stanie nadzwyczajnym lub czasowej niemożności zapewnienia warunków bhp z powodu siły wyższej. 

Praca zdalna będzie także okazjonalna, na wniosek pracownika, do 24 dni w roku. Ta ma być bez kosztowa.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR lipiec 2022