Nowelizacje kodeksu pracy – prawie 130 stron nowych przepisów | PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

Zapowiada się bardzo gorące lato nie tylko dla urlopowiczów, ale również dla działów HR. Trwają bowiem intensywne prace nad dwoma dużymi nowelizacjami Kodeksu pracy, które mają wejść w życie w te wakacje. Najważniejsze wakacyjne zadania HR mogą obejmować:

  • przygotowanie nowej dokumentacji pracy zdalnej (regulamin / porozumienie ze stroną społeczną, porozumienia z pracownikami, oświadczenia, zasady bhp, zasad ochrony informacji, itp.); ewentualnie skorzystanie z pracy zdalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (to również wymaga przygotowania nowych dokumentów)
  • ustalenie zasad określania ryczałtu w przypadku pracy zdalnej 
  • kwestia zakazu podejmowania dodatkowej pracy i ewentualne usunięcie stosownych postanowień z umów o pracę czy regulacji wewnętrznych
  • ocena wpływu dodatkowych przerw w pracy i nowych ograniczeń związanych z pracą w nadgodzinach, w nocy czy w podróżach służbowych na funkcjonowanie zakładu pracy;
  • audyt umów na czas określony pod kątem zwolnienia (po nowelizacji wypowiedzenie będzie wymagało wskazania przyczyny, która będzie mogła być kwestionowana przed sądem przez pracownika);
  • wdrożenie nowych uprawnień związanych z rodzicielstwem i work-life balance (przede wszystkim dodatkowe urlopy)
  • weryfikacja zasad zatrudnienia na okres próbny - nieobecności będą przedłużać okres próbny, a sama jego długość będzie zależna od planowanego okresu zatrudnienia
  • wdrożenie nowych zasad badania trzeźwości.

To tylko część zadań stojących przed działami HR. Warto już teraz przeanalizować niektóre przynajmniej tematy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR lipiec 2022