Nowe limity okresu próbnego, obowiązkowa przyczyna i konsultacja wypowiedzenia umowy na czas określony | PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

Wraz z implementacją dyrektywy work-life balance mają zmienić się zasady umów na okres próbny i czas określony. 

Maksymalny czas okresu próbnego będzie zależeć od planowanego okresu dalszego zatrudnienia, tj.: 

  • 1 miesiąc, gdy zamierzamy zawrzeć umowę na czas określony poniżej 6 miesięcy, 
  • 2 miesiące, gdy czas określony ma trwać 6-12 miesięcy,
  • jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy, możemy limit przedłużyć o 1 miesiąc. 

Okres próbny będzie mógł być przedłużony o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności. 

Nie będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na okres próbny po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniej umowy o pracę.

Wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie umowy na czas określony będzie wymagać przyczyny.

Będzie również obowiązek konsultacji z organizacją związkową.

Przewidziana jest możliwość przywrócenia pracownika do pracy (obecnie jedynie odszkodowanie). 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR lipiec 2022