Pracodawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do wody zdatnej do picia lub innych napojów | PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

Obowiązek niniejszy jest niezależny od pory roku i warunków, w których pracownicy świadczą pracę.

W przypadku prac na zewnątrz, jeśli temperatura jest wyższa niż 25°C to pracownicy, oprócz wody, powinni też otrzymywać od pracodawcy inne napoje.

Podobnie jeśli temperatura w pomieszczeniach osiąga powyżej 28°C.

Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. 

Przy pracy w biurze miejsca czerpania wody nie powinny być oddalone od stanowisk pracy więcej niż 75 metrów. 

Obowiązek zapewniania pracownikom wody obowiązuje również w przypadku osób świadczących pracę w terenie jako przedstawiciele.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR lipiec 2022