PRO HR Kwiecień 2024

2024.04.23

Żądanie uchylenia może być zgłoszone np. ze względu na sprzeczność polityki z przepisami prawa.

Po ponad dwóch latach prac rząd przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który może zostać uchwalony w najbliższych miesiącach.

Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych określa kryteria wskazujące kiedy należy uznać, że cyfrowa platforma pracy kontroluje wykonywanie pracy.

Pracodawcy zarządzający różnorodnością często koncentrują się na tzw. pierwotnej tożsamości pracowników.

Pracodawcy powinni zweryfikować wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, przyjęty przez Radę Ministrów 9 kwietnia 2024 r., ma na celu wsparcie rodziców dzieci w wieku żłobkowym, poprzez umożliwienie im skorzystania z jednego z trzech nowych świadczeń.

Trwają prace nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. rozszerzającą ochronę pracowników o substancje reprotoksyczne, tj. substancje wpływające na niepłodność, poronienia lub wady rozwojowe płodu.

Przedłużenie prawa pobytu o kolejny okres będzie obowiązywać pomimo wygaśnięcia ochrony czasowej UE, co nastąpi 4 marca 2025 r.

Zobacz plik PDF