Ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności przedłużona do 30 września 2024 roku

2024.04.23

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których:

  1. okres ważności upłynąłby do dnia 5 sierpnia 2023 roku (tzw. orzeczenia „covidowe”, których ważność przedłużano w czasie epidemii Covid-19) oraz
  2. okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 roku i przed dniem 30 września 2024 roku


zachowują ważność do dnia 30 września 2024 roku, chyba że wydane wcześniej nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.


Pracodawcy powinni zweryfikować wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – objęcie przedłużeniem orzeczeń, które wygasły we wskazanym wyżej okresie, przywraca im moc obowiązującą.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2024