Planowane przedłużenie prawa pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. oraz możliwość złożenia wniosku pobytowego przez niepracujących członków rodzin

2024.04.23

Jeżeli zmiana wejdzie, obywatele Ukrainy będą mogli do 30 września 2025 roku kontynuować pobyt na terytorium RP w oparciu o dotychczasowy status i korzystać z przywilejów i świadczeń przyznanych im przepisami specustawy. Przedłużenie prawa pobytu o kolejny okres będzie obowiązywać pomimo wygaśnięcia ochrony czasowej UE, co nastąpi 4 marca 2025 r.  

Kolejną proponowaną zmianą jest umożliwienie niepracującym członkom rodzin obywateli Ukrainy ubiegania się o pobyt czasowy na okres do 3 lat. Zmiana dotyczy na razie członków rodzin obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE) oraz zezwolenia na pobyt stały. Zmiana nie dotyczy członków rodzin ob. Ukrainy przebywających w Polsce w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Do tej pory o pobyt czasowy w Polsce mogli ubiegać się wyłącznie obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej w Polsce, jeśli celem ich pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe przepisy umożliwią złożenie wniosku pobytowego kolejnej grupie obywateli Ukrainy. 

Ważną zmianą będzie również możliwość przedłużenia prawa pobytu obywateli Ukrainy poprzez złożenie uproszczonego wniosku pobytowego w formie elektronicznej. Uzyskanie zezwolenia na pobyt w tym trybie umożliwi dostęp do rynku bez zezwolenia na pracę oraz zagwarantuje możliwość otworzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. 
 

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2024