Jeżeli cyfrowe platformy pracy sprawują kontrolę nad niektórymi elementami wykonywania pracy, to będziemy mieć do czynienia z domniemaniem stosunku pracy

2024.04.23

Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych określa kryteria wskazujące kiedy należy uznać, że cyfrowa platforma pracy kontroluje wykonywanie pracy, a spełnienie co najmniej dwóch z następujących pięciu skutkuje domniemaniem stosunku pracy:

  • ustalanie górnych limitów wynagrodzenia,
  • zobowiązanie do przestrzegania wiążących zasad dotyczących wyglądu lub wykonania pracy,
  • nadzorowanie wykonywania pracy lub weryfikowanie jej jakości,
  • ograniczenie swobody organizowania pracy (m.in. w zakresie wyboru godzin pracy, okresów nieobecności, przyjmowania i odrzucania zadań),
  • ograniczenie możliwości rozbudowy bazy klientów lub wykonywania pracy na rzecz osób trzecich.


Możliwe będzie wzruszenie takiego domniemania, jednak ciężar udowodnienia braku stosunku pracy będzie spoczywał na cyfrowej platformie pracy.

Unijna dyrektywa będzie miała zastosowanie do cyfrowych platform, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nie działalności, jeżeli praca za ich pośrednictwem będzie wykonywana w Unii. 

Po wejściu Dyrektywy w życie (co powinno nastąpić w najbliższych miesiącach), Polska będzie miała dwa lata na jej implementację.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2024