Rząd przyjął projekt ustawy „Aktywny rodzic”, która przewiduje wprowadzenie trzech nowych świadczeń dla rodziców małych dzieci

2024.04.23

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, przyjęty przez Radę Ministrów 9 kwietnia 2024 r. ma na celu wsparcie rodziców dzieci w wieku żłobkowym, poprzez umożliwienie im skorzystania z jednego z trzech nowych świadczeń: 

1.    „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe)
Świadczenie będzie wynosiło 1.500 zł miesięcznie (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością 1.900 zł miesięcznie). Do pobierania tego świadczenia przez okres maksymalnie 24 miesięcy uprawnieni będą rodzice dzieci od 12 miesiąca życia, którzy będą aktywni zawodowo, a opiekę nad dzieckiem powierzą m.in. niani lub babci. 

2.    „aktywnie w żłobku”
Świadczenie to będzie kierowane do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Świadczenie będzie wynosiło do 1.500 zł miesięcznie (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 1.900 zł miesięcznie). Świadczenie nie będzie mogło jednak przekraczać kwoty jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki. 
Z tego świadczenia będzie można skorzystać do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. 

3.    „aktywnie w domu” 
Ostatnie świadczenie będzie przeznaczone dla rodziców, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu, aby zaopiekować się dzieckiem w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia i nie są aktywni zawodowo.
Świadczenie „aktywnie w domu” będzie wynosiło 500 zł miesięcznie i będzie przysługiwało na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Jedyną, kluczową różnicą będzie możliwość uzyskania świadczenia na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko.

Możliwe będzie zmienianie (nawet wielokrotnie), danego świadczenia na inne w zależności od indywidualnej sytuacji danej rodziny. Jednak na to samo dziecko, za dany miesiąc, będzie można pobierać tylko jedno świadczenie.

Zgodnie z projektem ustawy, z nowych rozwiązań rodzice będą mogli skorzystać już od 1 października 2024 r.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2024