Część E akt osobowych obowiązkowa nawet dla pracodawców, którzy nie wprowadzili kontroli trzeźwości | PRO HR Wrzesień 2023

2023.09.20

Wynika to z tego, że zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują część A, B, C, D i E.

Przepisy nie przewidują w tym zakresie odstępstw, więc nawet jeżeli pracodawca nie wprowadził kontroli trzeźwości, powinien dodać do akt część E. Przeprowadzając kontrolę, PIP zwraca na to uwagę i wzywa do założenia brakującej części akt.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2023