Od września wzrasta ochrona zwalnianych pracowników | PRO HR Wrzesień 2023

2023.09.20

Już 22 września wejdą w życie przepisy, które wpłyną na proces zwolnień pracowników.

Pracownicy chronieni

Na wniosek pracowników chronionych, sądy (w sprawach o przywrócenie) będą nakazywały ich dalsze zatrudnienie na czas procesu. Wystarczające będzie, że zwolniony pracownik: (I) podlegał ochronie oraz (II) uprawdopodobni istnienie roszczenia. W rezultacie zwolniony pracownik wróci do firmy. Trzeba będzie mu płacić i (w większości przypadków) dopuścić do pracy.

Ochrona dotyczy np. działaczy związkowych i pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Literalnie przepis obejmuje również osoby chronione tylko przed wypowiedzeniem (np. przebywające na L4), którym wręczono dyscyplinarkę. Praktyka pokaże, czy takie literalne podejście zostanie zaakceptowane w orzecznictwie. W naszej opinii byłoby to błędne. Prowadziłoby bowiem do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu zabezpieczenia na sytuacje, w których kodeks pracy zezwala na zwolnienie (np. dyscyplinarka wręczana pracownikowi, który okradł pracodawcę i udał się na L4).

Zmiany dotyczące wszystkich pracowników

Pracodawcy, którzy w pierwszej instancji przegrali spór o przywrócenie do pracy, także będą mieli obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Wystarczające będzie samo złożenie wniosku przez pracownika. Sąd będzie musiał uwzględnić taki wniosek.

Ze względu na nowe restrykcje, każde zwolnienie powinno być dokładnie przemyślane i przygotowane, aby nie narazić się na ryzyka wynikające z nowelizacji.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2023