Pracownicy będą zwolnieni od opłat od pozwów | PRO HR Wrzesień 2023

2023.09.20

Jeśli pracownik wniesie pozew do sądu pracy, to niezależnie od kwoty swojego roszczenia, nie zapłaci opłaty od pozwu.

Zgodnie z obecnymi przepisami, pracownik nie ponosi opłaty od pozwu (ale także od apelacji, czy zażalenia),  jedynie w przypadkach, gdy wartość jego roszczenia nie przewyższa kwoty 50 tys. zł.

Jeżeli pracownik dochodzi wyższej kwoty, to jest zobowiązany uiścić opłatę sądową stanowiącą 5% wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia).

Po zmianie przepisów, pracownik nie będzie musiał w ogóle ponosić opłaty od pozwu, nawet jeśli wartość przedmiotu sporu przekroczy 50 tys. zł.

Opłata będzie natomiast pobierana od pracownika w przypadku złożenia przez niego apelacji, ale tylko od kwoty przewyższającej 50 tys. zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dwóch tygodni od ich ogłoszenia.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2023