Nowe szkolenie dla pracowników przemysłu posługujących się lub nadzorujących pracę z diizocyjanianami | PRO HR Wrzesień 2023

2023.09.20

Od 24 sierpnia 2023 roku pracodawcy zobligowani są szkolić pracowników przemysłu z bezpiecznego użytkowania lub nadzorowania diizocyjanianów. Nowy obowiązek dotyczyć będzie m.in. pracowników firm produkujących sprzęt AGD, meble czy części samochodowe oraz innych wykorzystujących farby, kleje, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze.

Przedmiot szkolenia powinien obejmować w szczególności identyfikację ryzyka, sposoby zmniejszenia ryzyka oraz praktyczne stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Zaświadczenie o ukończenia szkolenia ważne będzie przez 5 lat, po tym czasie szkolenie trzeba będzie wykonać ponownie.

To kolejny krok podjęty przez Komisję Europejską zaostrzający restrykcje wprowadzone rozporządzeniem REACH w celu ograniczenia stosowania produktów zawierających więcej niż 0,1% diizocyjanianów. Jeżeli pracodawca nie będzie chciał przeprowadzać szkoleń jego obowiązkiem będzie korzystanie ze stężenia diizocyjanianów mniejszego niż 0,1%.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2023