Pracodawca może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu również w przypadku pracownika na pracy zdalnej | PRO HR Sierpień 2023

2023.08.22

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że prawo do wyższych miesięcznych kosztów uzyskania przychodu (300 zł zamiast 250 zł) mają również pracownicy wykonujący pracę zdalnie. Przy czym liczy się samo wprowadzenie pracy zdalnej -  nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje pracę w trybie hybrydowym, czy pracuje wyłącznie zdalnie.

Podwyższone koszty mogą mieć zastosowanie pod warunkiem, że miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Zastosowanie powyższej interpretacji, choć korzystne dla pracownika, wydaje się dość ryzykowne. W praktyce, bezpieczne będzie zastosowanie podwyższonych kosztów, jeśli pracownik, choć jeden dzień w miesiącu będzie pracował z biura. W przypadku pracy zdalnej w pełnym wymiarze, pracodawca powinien rozważyć wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2023