Koszty integracji współpracowników będących przedsiębiorcami oraz innych określonych osób nie są kosztem podatkowym dla spółki | PRO HR Sierpień 2023

2023.08.22

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-kdib1-1.4010.30.2023.5.KM), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) uznał, że wydatki na wyjazd integracyjny osób współpracujących ze Spółką w ramach B2B nie stanowią kosztu podatkowego.

Współpracownicy są dla spółki równorzędnymi partnerami biznesowymi, w związku z tym nie można uznać, tak jak w przypadku pracowników, że spotkania o charakterze integracyjnym mają na celu motywację oraz budowanie pozytywnych relacji i wpływają na zwiększenie przychodów Spółki lub zabezpieczenie ich źródeł.

Do kosztów uzyskania przychodu nie można także zaliczyć kosztów udziału w spotkaniu integracyjnym członków rady nadzorczej, jednak w tym przypadku zastosowanie ma inna podstawa prawna.

Za koszty reprezentacji, DKIS uznał poniesione przez Spółkę koszty w związku z udziałem w spotkaniu integracyjnym m.in. pracowników i współpracowników spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką, kontrahentów Spółki oraz przedstawicieli lokalnych władz.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2023