Koszty zakwaterowania i transportu pracowników delegowanych nie są opodatkowane | PRO HR Sierpień 2023

2023.08.22

1 sierpnia 2023 r. NSA (sygn. II FSK 270/2) wydał precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania świadczeń pracowników delegowanych do pracy za granicę.

W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że koszty poniesione przez pracodawcę na zakwaterowanie oraz transport pracowników delegowanych za granicę na krótkie okresy, w istocie przypominające podróże służbowe, zgodnie z regulacjami unijnymi (Dyrektywy 96/71/WE oraz 2014/67/WE) nie są zaliczane do wynagrodzenia pracowników. W związku z tym, również na gruncie przepisów podatkowych nie można ich uznać za przychód, który podlega opodatkowaniu i od którego spółka (pracodawca) powinna pobrać zaliczki na podatek.

Wprawdzie wyrok ten dotyczy opodatkowania, jednak w naszej ocenie, powinien mieć również zastosowanie do składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Skoro bowiem, wartość tych świadczeń nie stanowi przychodu podatkowego, nie powinna również być wliczana do podstawy składek.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2023