Od 1 lipca wzrost kwoty odpisu na ZFŚŚ do 1.914,34 zł

2023.08.22

Dotychczasowa kwota odpisu podstawowego wynosiła 1.662,97zł.

Oznacza to, że rata wpłaty na ZFŚS już za ten rok, która ma być wpłacona do 30 września musi być większa.

Jeżeli wysokość świadczenia urlopowego w danym zakładzie pracy uzależniona jest od wysokości odpisu podstawowego, to pracownicy wnioskujący o to świadczenie po wejściu w życie ww. ustawy będą uprawnieni do otrzymania wyższej kwoty świadczenia.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2023