PRO HR Luty 2023

2023.02.20

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


Od 1 lutego 2023 r. można korzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego do ukończenia przez przysposabiane dziecko 14 lat

Nowelizacja kodeksu pracy dot. pracy zdalnej wprowadza obowiązek określenia przez każdego pracodawcę procedur ochrony danych osobowych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej.

Obywatele Białorusi i Ukrainy posiadający wizę Poland. Business Harbour mogą do 31 marca 2023 r. aplikować o wizę krajową w Polsce.

Ochrona jest zniesiona, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. 

Polski ustawodawca jest już ponad rok spóźniony we wdrożeniu dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Pierwsze tygodnie roku w wielu firmach upływają pod znakiem planowania wypoczynku. Urlopy można planować na dwa sposoby: ustalając plan urlopów lub w porozumieniu z pracownikiem (jeżeli w firmie nie funkcjonuje plan urlopów).

Obywatele Ukrainy począwszy od 1.04.2023 r. będą mogli składać wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz Blue Card.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF