Pracodawca może samodzielnie ustalić plan urlopów, jeżeli pracownicy nie zgłoszą w wyznaczonym terminie swoich propozycji terminów urlopu | PRO HR Luty 2023

2023.02.20

Pierwsze tygodnie roku w wielu firmach upływają pod znakiem planowania wypoczynku. Urlopy można planować na dwa sposoby: ustalając plan urlopów lub w porozumieniu z pracownikiem (jeżeli w firmie nie funkcjonuje plan urlopów).

W obu przypadkach pracodawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę wnioski pracowników odnośnie preferowanego terminu przez nich terminu wypoczynku, a z drugiej strony potrzebę zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalny jej tok. Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia pracownikowi urlopu należy do pracodawcy.

Zdarza się, że pracownicy ociągają się ze składaniem propozycji terminów urlopów w wyznaczonym terminie, co dezorganizuje cały proces. Bierność pracowników nie powinna blokować pracodawcy.

W takim przypadku pracodawca może ustalić plan urlopów samodzielnie, uwzględniając potrzeby firmy i plany urlopowe tych osób, które złożyły swoje propozycje terminów.

Tak ustalony plan w szczególnych sytuacjach może być w trakcie roku uzupełniany bądź korygowany.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Luty 2023