Nadchodzi termin na złożenie wniosku pobytowego przez obywateli Ukrainy | PRO HR Luty 2023

2023.02.20

Obywatele Ukrainy począwszy od 1.04.2023 r. będą mogli składać wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz Blue Card.

W efekcie nowelizacji specustawy ukraińskiej termin złożenia wniosków pobytowych ostatecznie odsunięto w czasie.

Możliwość złożenia wniosku dotyczy to osób, które wjechały do Polski po 24.02.2022 r. w związku z wojną w Ukrainie, korzystają z ochrony czasowej UE oraz posiadają status UKR.

Obywatele Ukrainy będę mogli otrzymać zezwolenie pobytowe na maksymalnie trzy lata, w przypadku niespełnienia warunków będzie możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt na okres jednego roku.

Wnioski złożone przed 1.04.2023 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Ze względu na niewielką dostępność terminów na złożenie wniosków i dłuższy oczekiwany czas na ich rozpoznanie rekomendujemy niezwłoczne podjęcie działań.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Luty 2023