Obniżony wymiar czasu pracy na podstawie art. 186 [7] k.p. nie chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników | PRO HR Luty 2023

2023.02.20

Ochrona jest zniesiona, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Zastosowanie ma wtedy tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych.

W przypadku zwolnień grupowych zniesienie ochrony jest bezwarunkowe.

W przypadku zwolnień indywidualnych, tj. opartych na art. 10 ww. ustawy, wypowiedzenie jest możliwe, jeśli zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. Jeśli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, zniesienie ochrony jest bezwarunkowe.

Przyczyna niedotycząca pracownika to redukcja zatrudnienia w grupie zawodowej albo likwidacja stanowiska pracy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Luty 2023