Pracownicy przysposabiający dziecko mogą skorzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem do ukończenia przez dziecko 14 roku życia | PRO HR Luty 2023

2023.02.20

Od 1 lutego 2023 r. można korzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego do ukończenia przez przysposabiane dziecko 14 lat.

Z urlopu ojcowskiego można korzystać przez 24 miesiące od prawomocności postanowienia orzekającego przysposobienie.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu o wszczęcie postępowania przysposabiającego będzie mógł skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do ukończenia przez dziecko 14 lat. W przypadku przysposobienia dziecka zasiłek macierzyński przysługuje teraz do ukończenia przez dziecko 14 lat.

Wcześniej obowiązywała granica 7 lat, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - 10 lat.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Luty 2023