Co z sygnalistami? | PRO HR Luty 2023

2023.02.20

Polski ustawodawca jest już ponad rok spóźniony we wdrożeniu dyrektywy o ochronie sygnalistów. Informacje o kolejnych projektach publikowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, choć nazywanych „ostatecznymi”, rodzą już jedynie frustrację.

Patrząc na kalendarz prac sejmowych i kalendarz wyborczy trudno zakładać, że ustawa implementująca zostanie uchwalona w tej kadencji Sejmu.

Co w takiej sytuacji ma zrobić pracodawca?

Trzeba przypomnieć prostą prawdę, że zarówno przed pojawieniem się dyrektywy, jak i w trakcie prac legislacyjnych nad nią, i później, nikt nie zabraniał pracodawcom budowania własnych systemów zgłaszania nieprawidłowości, które będą zapewniać zgłaszającemu odpowiednie standardy ochrony. Takie systemy funkcjonowały i działają, są udoskonalane od lat, w wielu organizacjach.

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby tworzyć systemy zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty, które będą realizować minimalne standardy określone w dyrektywie. Być może, kiedyś, kiedy ustawa wdrażająca wreszcie się pojawi, już istniejący system wymagać będzie korekty. Niemniej dostosowanie systemu do nowych wymogów, będzie bazować na już zgromadzonych doświadczeniach, co pozwoli zbudować system lepiej dostosowany do potrzeb danej organizacji i jej specyfiki.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Luty 2023