Sześć miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do minimalnych wymagań BHP | PRO HR Grudzień 2023

2023.12.19

Po zmianie rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca zobligowany jest do:

  1. Wyposażenia stanowiska pracy, na którym wykorzystywany jest laptop lub inny system przenośny w monitor lub podstawkę zapewniającą ergonomiczne ustawienie ekranu oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.
  2. Zapewnienia krzesła biurowego z regulowanymi podłokietnikami oraz regulowaną wysokością oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
  3. Zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy.

Zmiana dotyczy również pracowników zdalnych co skutkuje koniecznością aktualizacji informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku stanowisk pracy utworzonych po 17 listopada 2023 roku minimalne wymagania BHP muszą zostać zapewnione przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Grudzień 2023