Kara za łapówkę to nawet 20 lat | PRO HR Grudzień 2023

2023.12.19

Długo zapowiadana nowelizacja Kodeksu karnego weszła w życie 1 października. Zaostrza ona kary za większość przestępstw opisanych w Kodeksie, w tym za przestępstwa korupcyjne. Za wręczenie łapówki o wartości 200.000 zł można iść do więzienia na okres od 2 do 15 lat ,a jeśli łapówka wynosi ponad 1.000.000 zł – na okres od 3 do 20 lat. Takie zagrożenie karą praktycznie wyklucza warunkowe zawieszenie wykonania kary więzienia, które jest możliwe w przypadku skazania maksymalnie na rok pozbawienia wolności.

Korupcja dotyczy próby przekupienia wszystkich osób pełniących funkcje publiczne. Są nimi nie tylko politycy, sędziowie, policjanci czy notariusze, ale także pracownicy zakładów budżetowych, agencji rządowych, uczelni publicznych czy państwowych osób prawnych. Czasami za osoby pełniące funkcje publiczne, których przekupienie powoduje odpowiedzialność za te przestępstwa, uważa się też członków zarządu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

Nowelizacja zaostrza także kary za inne przestępstwa – przykładowo, za sfałszowanie faktury lub grupy faktur, jeśli sprawca uczynił sobie z takich przestępstw stałe źródło dochodu, można iść do więzienia nawet na 20 lat.  
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Grudzień 2023