Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4.242 zł brutto. Co jeszcze się zmieni? | PRO HR Grudzień 2023

2023.12.19

Zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie między innymi na:

  • minimalną podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego, która  dla zatrudnionych w pełnym etacie będzie wynosić 3.660,42 zł,
  • dodatek za pracę w porze nocnej, który od stycznia do kwietnia będzie wynosić 5,05 zł, a w maju i czerwcu - 5,30 zł, 
  • kwoty wolne od potrąceń: w przypadku potrąceń niealimentacyjnych – 3.221,98 zł, w przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 2.416,49 zł, a w zakresie kar pieniężnych – 2.899,78 zł,
  • maksymalną odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, która będzie wynosić 63.630 zł.

Zmieni się również minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, która wyniesie 27,70 zł brutto.

Te kwoty pozostaną aktualne do końca czerwca. Od 1 lipca 2024 r. czeka nas kolejna zmiana minimalnego wynagrodzenia.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Grudzień 2023