Do 10 stycznia 2024 r. związki zawodowe mają obowiązek złożyć informację o liczbie członków, według stanu na 31 grudnia 2023 r. | PRO HR Grudzień 2023

2023.12.19

Organizacji, która nie wypełni tego obowiązku, nie będą przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Uzyska je jednak ponownie, po złożeniu informacji o liczbie członków. 

Brak uprawnień zakładowej organizacji związkowej oznacza, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku współdziałania z taką organizacją. Nie ma więc m.in. obowiązku konsultowania z nią decyzji o zwolnieniu pracowników.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Grudzień 2023