Nowe urlopy i zwolnienia oraz obowiązkowa elastyczna organizacja czasu pracy na wniosek rodzica dziecka do 8 lat | PRO HR Listopad 2022

2022.11.17

Projekt zmiany Kodeksu pracy zawiera zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, nowy urlop opiekuńczy oraz prawo pracownika wychowującego dziecko do lat 8 żądania elastycznej organizacji pracy.

Może ona polegać na wdrożeniu przerywanego, skróconego, czy weekendowego systemu czasu pracy.
W systemie przerywanego czasu pracy pracownikowi przysługuje przerwa do 5 godzin, za którą zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Pracodawca będzie miał możliwość nieuwzględnienia wniosku o elastyczną organizację pracy, tylko w uzasadnionych przypadkach.

Pracodawca będzie miał 7 dni na odpowiedź na wniosek pracownika. Brak odpowiedzi może skutkować grzywną.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR listopad 2022