Członkowie zarządu doradzający w zakresie zarządzania nie skorzystają z niższych stawek podatkowych | PRO HR Listopad 2022

2022.11.17

Członkowie zarządów świadczący na rzecz spółki usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, mogą nie mieć prawa do skorzystania z opodatkowania stawką liniową lub ryczałtem w wysokości 15%. 

W konsekwencji będą musieli zapłacić podatek PIT zgodnie z progresywną skalą podatkową, a dochód uzyskany z działalności gospodarczej wliczyć do podstawy wymiaru daniny solidarnościowej.

1 września 2022, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”), po uzyskaniu opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wydał postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w sprawie członka zarządu spółki, który oprócz wykonywania funkcji korporacyjnej, w ramach swojej indywidualnej działalności gospodarczej zamierzał świadczyć na rzecz spółki usługi doradztwa związanego z zarządzaniem (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.442 2022.2.MM - nieopublikowane).

Doradztwo to miało obejmować usługi m.in. w zakresie planowania marketingowego i organizacyjnego, optymalizacji struktury organizacyjnej spółki w zakresie metodologii raportowania przez spółkę. Z postanowienia tego wynika, że taki model zatrudnienia członka zarządu może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, a to wyklucza wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Uzasadniając odmowę wydania interpretacji, Dyrektor KIS stwierdził, że członek zarządu ma obowiązek świadczyć na rzecz spółki usługi zarządzania, a zlecanie mu tych czynności na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej (wykonywanej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej) jest sztuczne i nie ma uzasadnienia biznesowego. Głównym, bądź jednym z głównych celów jej zawarcia jest bowiem uzyskanie korzyści podatkowej – a w takim przypadku nie można wydać interpretacji indywidualnej.

Dwa podobne postanowienia zostały wydane w czerwcu oraz wrześniu tego roku.

Konsekwencją powyższego stanowiska może być kwestionowanie takich struktur zatrudnienia przez organy skarbowe i w efekcie konieczność dopłacenia podatku PIT oraz, w niektórych przypadkach, również daniny solidarnościowej. Ponadto, ponieważ zawarcie takiej umowy, jest wg Dyrektora KIS sztuczne, nieuzasadnione może być również zaliczenie wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu za usługi w zakresie zarządzania w koszty podatkowe spółki.

Nie wiemy jeszcze, jaki wpływ będą miały te postanowienia na praktykę organów skarbowych. W szczególności, czy takie struktury będą uznawane za unikanie opodatkowania ze wszelkimi tego konsekwencjami. Należy jednak założyć, że tak, i już teraz tak formułować zakres usług wykonywanych przez członków zarządu w modelu B2B by nie były one związane z szeroko rozumianym zarządzaniem spółką, w tym także w zakresie planowania jej rozwoju i strategii działania.

Na koniec należy zauważyć, że Dyrektor KIS nadal wydaje interpretacje indywidualne potwierdzające możliwość stosowania takiego modelu współpracy i opodatkowania dochodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej stawką liniową lub ryczałtową, w przypadku członków zarządu świadczących usługi inne, niż doradztwo w zakresie zarządzania.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR listopad 2022