Będzie łatwiej o certyfikat z języka polskiego | PRO HR Listopad 2022

2022.11.17

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o języku polskim. 

Celem zmian jest skrócenie czasu oczekiwania na przystąpienie do egzaminu i wydanie dokumentu, który jest jednym z kluczowych wymogów w procedurze ubiegania się o status rezydenta długoterminowego oraz uzyskania polskiego obywatelstwa.
Wśród ułatwień w projekcie znalazły się:

  • rozszerzenie grupy osób uprawnionych do ubiegania się o wydanie certyfikatu 

bez konieczności podchodzenia do egzaminu, o osoby posiadające stopnień doktora na podstawie rozprawy napisanej i obronionej w języku polskim; 

  • rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do egzaminowania;
  • możliwość zwolnienia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu lub mowy z części ustnej egzaminu;
  • uregulowanie możliwości uzyskania duplikatu certyfikatu, co w obecnej sytuacji jest niemożliwe i wymaga ponownego przystąpienia do egzaminu lub złożenia wniosku o wydanie certyfikatu bez konieczności zdania egzaminu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR listopad 2022