Temperatura w pomieszczeniach pracy co najmniej 14°C | PRO HR Listopad 2022

2022.11.17

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy temperatury nie niższej niż 14°C, a pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych nie niższej niż 18 °C.

Nie można zatem obniżyć temperatury w pomieszczeniach pracy poniżej tych wartości, (chyba względy technologiczne nie pozwalają na pracę w wyższych temperaturach).

Oznacza to, że w przypadku, kiedy temperatura w pomieszczeniu pracy spadnie poniżej 14°C, a w przypadku pomieszczeń biurowych i tych, w których wykonywana jest praca lekka poniżej 18°C, pracodawca powinien zezwolić pracownikom na zaprzestanie pracy.

Za ten czas nieświadczenia pracy pracownikom może przysługiwać wynagrodzenie przestojowe, jeśli pracodawca nie będzie mógł skierować ich do innej pracy.

Wobec prognozowanych problemów z dostawami węgla i gazu dla przedsiębiorstw, pracodawcy powinni już teraz rozważyć, czy są w stanie tak zorganizować pracę, aby nie zaistniała konieczność odsunięcia ich od pracy z powodu zbyt niskiej temperatury 
w pomieszczeniach pracy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR listopad 2022