PRO HR Kwiecień 2022

2022.04.14

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Obywatele Ukrainy, którzy objęci są przepisami specustawy pomocowej mogą być zatrudnieni bez PESEL-u i zezwolenia na pracę. 

Obostrzenia Covidowe zostały rozluźnione od 28 marca. Maseczki są obowiązkowe już tylko w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz apteki, przynajmniej do 30 kwietnia. 

Porozumienie nazwane „Trans-Atlantic Data Privacy Framework”, przewiduje m.in. nowe zasady i wiążące zabezpieczenia, które ograniczą dostęp amerykańskiego wywiadu do danych Europejczyków, biorąc pod uwagę kryterium niezbędności i proporcjonalności

Pracodawca powinien zatrudniać pracownika przy pracy uzgodnionej w umowie o pracę. Pod pewnymi warunkami może przejściowo, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, powierzyć mu inną pracę niż ta określona w umowie. 

W przypadku kontroli, PIP będzie żądał dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie, czy przedstawione dokumenty z państwa delegującego są zgodne z polskimi przepisami. 

Rozliczenie finansowe nadgodzin dobowych powinno nastąpić w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia za pracę. 

Zobacz plik PDF