PRO HR kwiecień 2021

2021.04.08

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


Ciąża nie jest argumentem przemawiającym za uniemożliwieniem korzystania ze świadczeń socjalnych, sąd wręcz może uznać to za dyskryminacje na tle płciowym.

W najbliższych latach możemy spodziewać się regulacji, które mogą nakazać pracodawcom zamieszczanie informacji o wynagrodzeniu, w celu upowszechnienia zasady równości płac. 

Pracodawca nie może żądać przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia dokumentującego zaburzenia, trudności lub schorzenia uniemożliwiające zakrycie ust lub nosa.

Ważne jest podjęcie odpowiednich działań i właściwe ukształtowanie współpracy, aby wyłączyć lub w jak najszerszym zakresie ograniczyć ryzyka.

Posiadanie Zielonego Certyfikatu Cyfrowego może umożliwić szybkie i łatwe podróże w dobie pandemii. 

Prezenty niezwiązane z wykonywaniem pracy nie stanowią przychodów z nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym nie podlegają PIT.

Pracodawca zobowiązany jest uznać godziny spędzone w podróży za czas pracy.

Zobacz plik PDF