Bezpieczna współpraca z dostawcami usług | PRO HR Kwiecień 2021

2021.04.08

Coraz więcej firm przekazuje zadania, funkcje, projekty czy procesy firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu usług. Taki model prowadzenia działalności stanowi dla przedsiębiorców duże ułatwienie i niższe koszty. Nie jest jednak wolny od ryzyk, w tym ze strony pracowników czy współpracowników dostawcy usług. 

Duże ryzyko niesie sytuacja, w której pracownicy/współpracownicy dostawcy wykonują takie same czynności jak pracownicy przedsiębiorcy zlecającego usługi. Innym przykładem ryzykownego ustalenia zasad współpracy jest faktyczne wprowadzenie podporządkowania pracowniczego pracowników/współpracowników dostawcy wobec  odbiorcy. 

W obu przypadkach istotne mogą być nawet z pozoru drobne szczegóły takie jak np. posiadanie przez takie osoby adresu mailowego odbiorcy usług czy jego wizytówek. 

Jeżeli współpracownicy dostawcy wykonują swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, istnieje również ryzyko ze strony ZUS.     

Z roszczeniami wobec odbiorcy usług mogą wystąpić pracownicy i współpracownicy dostawcy. W grę może wchodzić także odpowiedzialność wykroczeniowa (a w skrajnych przypadkach nawet karna) czy odpowiedzialność wobec ZUS.    

Z tych względów ważne jest podjęcie odpowiednich działań i  właściwe ukształtowanie takiej współpracy, aby wyłączyć lub w jak najszerszym zakresie ograniczyć opisane ryzyka. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR kwiecień 2021.