Obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, ale do uznania pracodawcy | PRO HR Kwiecień 2021

2021.04.08

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w zakładzie pracy, w pomieszczeniu, w którym przebywa więcej niż 1 osoba nakazane jest zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, z wyłączeniem spożywania posiłków.

Nakazu tego nie stosuje się jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj. wobec osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  • zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

O ile służby porządkowe takie jak Policja mogą żądać przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia dokumentującego zaburzenia, trudności lub schorzenia uniemożliwiające zakrycie ust lub nosa, o tyle ustawodawca nie przewidział takiej możliwości w przypadku pracodawcy. W związku z tym pracodawca musi w tym względzie ograniczyć się do oświadczenia pracownika, przy czym powinno ono treścią dokładnie odpowiadać powyższym wyjątkom. 

Rozporządzenie daje natomiast pracodawcy możliwość utworzenia własnych regulacji dotyczących obowiązku zakrywania nosa i ust. Oznacza to, że może on zarówno złagodzić opisane wyżej reguły, jak i je zaostrzyć, np. w przypadku niemożności używania przez pracownika maseczki w ww. przypadkach nakazać mu noszenie przyłbicy.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR kwiecień 2021.