Upominek od pracodawcy bez PIT | PRO HR Kwiecień 2021

2021.04.08

W indywidualnej interpretacji podatkowej z marca b.r. fiskus potwierdził, że okolicznościowy upominek od pracodawcy nie jest przychodem dla zatrudnionego.

O interpretację wystąpił pracodawca wręczający prezenty w postaci kocyka oraz body dziecięcego z logo firmy każdemu pracownikowi, któremu urodzi się dziecko. Pracodawca zaznaczył, że w przyszłości zamierza również wręczać pracownikom różne upominki z innych okazji, niezwiązanych z wykonywaniem pracy, np. w związku ze ślubem pracownika.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że tego typu prezenty nie stanowią przychodów z nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym nie podlegają PIT. Jako, że nie stanowią one przychodu podatkowego, ich wartość nie powinna wejść również do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fiskus zaznaczył, że obdarowywanie pracowników prezentami stanowiącymi formę gratulacji, uhonorowania ważnych okazji w ich życiu, które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn, która zdaniem fiskusa znajdzie w tym przypadku zastosowanie, stanowi, że darowizny (rozumiane w tym przypadku jako benefity, prezenty, upominki) dla osób niespokrewnionych zwolnione są od podatku jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 4 902 PLN (w ciągu 5 lat).

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR kwiecień 2021.