Nadchodzi jawność wynagrodzeń | PRO HR Kwiecień 2021

2021.04.08

Projekt nowej dyrektywy unijnej przewiduje szereg nieznanych dotąd regulacji dot. jawności wynagrodzeń. Obejmują one m.in. zamieszczanie informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniach o pracę, jak również coroczne informowanie pracowników o średnim poziomie wynagrodzeń, w odniesieniu do poszczególnych kategorii pracowników.

Projekt zawiera też szereg innych, istotnych i nowych przepisów. Daje m.in. sądowi (orzekającemu w indywidualnej sprawie) możliwość nakazania pracodawcy wprowadzenia zmian organizacyjnych w celu respektowania zasady równości wynagrodzeń.

Nie wiadomo, czy i kiedy dyrektywa zostanie przyjęta, a także jaki będzie jej ostateczny kształt. Nie sposób również przewidzieć, kiedy zostanie ona implementowana w Polsce. Jestem przepisy wymuszające jawność wynagrodzeń w jakiejś formie w najbliższych latach na pewno wejdą w życie . 

Już teraz trzeba przygotować się na nadchodzące zmiany. Jawność wynagrodzeń może skłonić wielu pracowników do zgłaszania roszczeń z tytułu nierównego traktowania lub dyskryminacji. Konieczne jest więc m.in. przeprowadzenie audytu wynagrodzeń i wprowadzenie ewentualnych zmian, zanim jawność wynagrodzeń stanie się faktem.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR kwiecień 2021.