PRO HR Czerwiec 2021

2021.06.02

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 
 


Pracodawcy są zobowiązani dopuścić do pracy pracowników po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym na to samo stanowisko pracy, które pracownik zajmował przed urlopem.

Zarówno UE jak i Wielka Brytania dopełniły wszystkich formalności związanych z Brexitem. Ostateczna wersja Umowy o handlu i współpracy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i weszła w życie z dniem 1 maja 2021 roku.

Choć znane są jedynie założenia do Polskiego Ładu, już dzisiaj należy się spodziewać, że na wprowadzeniu zmian zyskają wyłącznie podatnicy zarabiający poniżej średniej krajowej.
 

Kodeks pracy wprost zezwala na stosowanie kryterium stażu pracy przy ustalaniu zasad wynagradzania.
 

Pracodawca może przekazać pracownikowi informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych (w podziale na miesiące) drogą elektroniczną tylko za zgodą pracownika. W naszej ocenie nie ma przeszkód prawnych, by zgoda była wyrażona drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail).

Rząd dostosowuje przepisy prawa pracy do zdalnej rzeczywistości. Trzy miesiące po zakończeniu epidemii ma zniknąć telepraca. Zastąpi ją praca zdalna.

W związku z pandemią wprowadzono rozwiązania ułatwiające zachowanie legalnego pobytu oraz pracy cudzoziemców.

Posiadanie certyfikatu COVID ułatwi podróżowanie. Certyfikaty – tzw. paszporty szczepionkowe – potwierdzają fakt bycia ozdrowieńcem,  zaszczepienia się czy uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Zobacz plik PDF