Pracodawca powinien zweryfikować legalność pobytu i pracy cudzoziemców | PRO HR czerwiec 2021

2021.06.02

W związku z pandemią wprowadzono rozwiązania ułatwiające zachowanie  legalnego pobytu oraz pracy cudzoziemców. Wydłużono ważność kończących się w czasie pandemii zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych.

Fikcja ważności zezwoleń przestanie jednak obowiązywać. Dokumenty będą ważne przez 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od tego, który będzie obowiązywał jako ostatni. Oznacza to, że cudzoziemcy, którzy dotychczas pracowali i przebywali na podstawie przedłużonych dokumentów, utracą zarówno podstawę do legalnego pobytu, jak i pracy.

Pracodawcy muszą zadbać o uzyskanie nowych dokumentów. Podmioty zatrudniające cudzoziemców bez stosownych zezwoleń na pracę lub zatrudniające cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie mogą spotkać negatywne konsekwencje.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Czerwiec 2021.