Medycy nie będą potrzebowali zezwoleń na pracę. Ułatwienia dla obywateli Białorusi | PRO HR grudzień 2020

2020.12.03

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę zwolni z obowiązku i posiadania tego dokumentu przez lekarzy i dentystów. Zmiana dotyczy również pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce. Działania te mają na celu ułatwienie podjęcia pracy przez cudzoziemców pracujących w służbie zdrowia oraz stanowią odpowiedź na braki kadrowe, nasilone przez trwającą pandemię COVID-19.

Pomoc dla obywateli Białorusi

Modyfikacja przepisów wprowadzi też istotne ułatwienia dla obywateli Białorusi. Przebywając w Polsce na podstawie wizy wydanej w celach humanitarnych będą uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce. W przypadku ich zatrudnienia nie będzie wymagane posiadanie zezwolenia na pracę.

Uprzywilejowane w tym zakresie będą również osoby, które uzyskały wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour” - rządowego programu dla obywateli Białorusi ułatwiającego specjalistom IT, start-upom relokację do Polski. Planuje się, że podjęte kroki przyciągną wysoko kwalifikowanych specjalistów i jednocześnie ułatwią formalności dla obywateli Białorusi, którzy przyjeżdżają na terytorium RP.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2020.