Uelastycznienia w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników | PRO HR grudzień 2020

2020.12.03

Trwają prace nad nowelizacją ustawy covidowej w zakresie badań lekarskich pracowników. Zmiany mają dotyczyć m.in:

 

  1. wydłużenia okresu na wykonanie zaległych badań lekarskich pracowników z 60 do 180 dni;
  2. wydłużenia okresu ważności wstępnych i kontrolnych badań lekarskich przeprowadzonych przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy – z 30 do 180 dni;

  3. zniesienia obowiązku przeprowadzania badań wstępnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno–biurowych, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy - w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego;

  4. zniesienia obowiązku badań wstępnych dla osób zatrudnionych na innych stanowiskach pracy niż ww., jeśli są ponownie przyjmowane przez tego samego pracodawcę w ciągu 180 dni (obecnie 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy (na to samo miejsce lub o takich samych warunkach pracy) - w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

  5. zniesienia obowiązku badań wstępnych dla osób zatrudnionych na innych stanowiskach pracy niż stanowiska administracyjno-biurowe w razie zmiany pracy, jeśli zatrudnienie w nowym miejscu podejmą w ciągu 180 dni (a nie 30 dni) od zakończenia pracy w poprzednim podmiocie i mają ważne orzeczenie lekarskie (a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki w jego jednostce odpowiadają tym opisanym w skierowaniu na zrealizowane już i wciąż ważne badanie) - w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2020.