PRO HR Styczeń 2024

2024.01.29

Za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenia albo czas wolny. Wyjątek dotyczy. m.in. kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

Od 1 stycznia 2024 r. weszła w życie zmiana przepisów umożliwiająca skorzystanie z emerytury pomostowej osobom, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze już po 1 stycznia 1999 r. 

Pracodawca nie jest uprawniony do pytania pracownika na początku jego zatrudnienia o korzystanie przez niego w poprzedniej firmie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy pracy zdalnej okazjonalnej. Ponadto, pracodawca nie może wymagać od pracownika deklaracji odnośnie do zamiaru skorzystania z tych uprawnień w trakcie trwania stosunku pracy.

Jeśli zezwalamy pracownikowi na korzystane z prywatnego sprzętu do wykonywania pracy, powinniśmy z należytą starannością zadbać o ochronę informacji poufnych, w tym danych osobowych. 

Firmy uwzględniające ideę DE&I (Różnorodność, Równość, Włączanie) osiągają lepsze wyniki, są bardziej konkurencyjne i innowacyjne. 

Początek roku to czas, w którym pracodawcy muszą przekazać ważne raporty BHP.

Z wakacji składkowych można będzie skorzystać przez jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS w formie dokumentu elektronicznego  w systemie teleinformatycznym ZUS. W ciągu 40 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, ZUS będzie musiał go rozpatrzyć.

Zobacz plik PDF