Ważne terminy w BHP na najbliższe tygodnie | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.29

Początek roku to czas, w którym pracodawcy muszą przekazać ważne raporty BHP:

Do 31 stycznia – formularz ZUS IWA o warunkach pracy, w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego w roku ubiegłym co najmniej 10 ubezpieczonych, na podstawie której ZUS wyliczy składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Konsekwencją niezłożenia formularza lub podania nieprawdziwych danych jest podwyższenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok o 150%.

Do 15 lutego – sprawozdanie Z-10 dotyczące warunków pracy – wyłącznie w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez GUS – pracodawca musi samodzielnie sprawdzić konto zakładu na platformie GUS celem zweryfikowania czy został na niego nałożony obowiązek. Konsekwencją niezłożenia sprawozdania jest kara grzywny do 5.000 PLN, a podania nieprawdziwych danych – kara grzywny lub ograniczenia wolności do lat 2.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Styczeń 2024