Nawet jeśli przed 1 stycznia 1999 r. Pracownik nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze, to będzie mógł skorzystać z emerytury pomostowej | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.29

Od 1 stycznia 2024 r. weszła w życie zmiana przepisów umożliwiająca skorzystanie z emerytury pomostowej osobom, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze już po 1 stycznia 1999 r. 

Przed ww. zmianą jednym z warunków było wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. przynajmniej przez jeden dzień. Warunek ten został uchylony.

Nie zmieniły się natomiast pozostałe warunki przyznania emerytury pomostowej, co oznacza, iż w dalszym ciągu konieczne jest ich łączne spełnienie.

Ww. zmiana nie powinna spowodować znacznych zmian na rynku pracy, jednak u niektórych pracodawców może dojść do odejść wyspecjalizowanej kadry, by skorzystać z emerytury pomostowej. 

Zmiana ta nie wpływa na obowiązek pracodawców do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Styczeń 2024