PRO HR Kwiecień 2023

2023.04.25

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


Od 26 kwietnia 2023 r. pracodawcy nie będą mogli zakazywać swoim pracownikom dodatkowego zatrudnienia (również opartego o umowy cywilnoprawne).

Dnia 26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca unijną dyrektywę work life balance. Jedną ze zmian jest skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego.

Od dnia 7 kwietnia obowiązuje krótszy, 7-dniowy termin odwołania od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej

Taką możliwość daje podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa nowelizująca Kodeks pracy. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej możliwości.

W dniu 30 marca br. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń. Teraz trafi ona do Rady.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Halet v. Luksemburg uznał, że doszło do naruszenia wolności wyrażania opinii sygnalisty, który ujawnił w mediach dokumenty objęte tajemnicą zawodową audytora.

Stała rubryka dotycząca aktualnych wskaźników, procentów, minimalnych wynagrodzeń i dodatków na dany miesiąc. 

Zobacz plik PDF